نشست هفتاد و هشتم – بخش دوم: عوامل تکذیب در سوره مرسلات

استاد هانی چیت چیان- 53 دقیقه / پیاده سازی توسط خانم راضیه موسوی

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب