نشست هفتاد و نهم – تدبر در سوره مبارکه مرسلات – بخش اول – ذکر، مهم ترین عامل درمان کذب در انسان

استاد هانی چیت چیان – 43 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب