نشست هفتاد و نهم – تدبر در سوره مبارکه مرسلات – بخش سوم – اهمیت رکوع در نظام الهی و سوره مبارکه مرسلات

[us_separator size=”small”]

خانم محمدی و استاد هانی چیت چیان – 32 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب