نشست هفتاد و ششم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – بخش سوم – در توضیح ففروا الی الله

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 23 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب