نشست هشتاد و یکم- پرسش و پاسخ به همراه نکات پایانی تدبر در سوره مبارکه نازعات

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 8 دقیقه / پیاده سازی توسط خانم راضیه موسوی

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب