نشست نود و دوم – جمع بندی سوره مبارکه یس با محوریت ذکر

استاد هانی چیت چیان – 11 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن