نشست نود و دوم – بررسی ثواب قرائت سوره مبارکه صاد

استاد هانی چیت چیان – 48 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن