نشست نودم- تاملی در مفهوم “بیت”

[us_separator size=”small”]

کلیپ تصویری کارگروه ریحانه شناسی – 5 دقیقه

[us_separator size=”small”] [us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

پژوهش و متن: فاطمه حمیدی، فائزه شفیعی و مریم شید پیله‌ور

گوینده: فاطمه پورمحسنی

موشن‌گرافی و تدوین: فاطمه پورمحسنی

فهرست مطالب