نشست سی و یکم – تدبر در سوره مبارکه رعد – بخش پنجم

استاد هانی چیت چیان- 2 ساعت و 30 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب