بسم الله الرّحمن الرّحیم

وقتی از دل چوب سفت و سخت، شکوفه های نرم و لطیفی اینچنین درمی آید.. شاخه حمایت میکند و شکوفه ها خوشحالند. تلفیق و کنار هم قرار گرفتن این دو..

به نظر میرسد زوجیت نیز چیزی شبیه همین مسأله(پدیده) باشد.
“أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ”
آیه ۷ سوره مبارکه شعراء

گفته اند انسان کامل نیز آن است که بتواند هم صفات جمالی، و هم صفات جلالی خداوند را در خود به منصه ظهور برساند.
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدّ
بوالعجب من عاشق این هر دو ضد

فهرست مطالب