میگویند “بر” جناب امیرالمومنینند…

به همین دلیل است که “بر” “من آمن بالله” و … است

“کسی” است…

همه “برّ” در وجود ایشان خلاصه است و راه نیل به ایشان انفاق است… از آنچه دوستش می دارید

 

* 92 آل عمران

فهرست مطالب