شاعر: میلاد عرفان پور (بند1تا3)
محمد مهدی سیار (بند آخر)

 

دانلودفایل صوتی

فهرست مطالب