حتی برای مدیریت گوسفندها هم باید هم قوی باشی هم امین هم متخصص هم متعهد..

«إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ» 26 قصص

از قول دختران چوپان بعد از مدیریت آب دادن گوسفندان توسط موسی به پدرشان: (موسی ) را بکار بگیر که بهترین کس برای بکار گرفتن قوی و امین است.

فهرست مطالب