مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿الذاريات: ٣٤﴾  

[كه‌] نزد پروردگارت براى مسرفان نشان‌گذارى شده است.

فهرست مطالب