فصل تلاوته، آیات رحمته (1)
من که صدات زدم، وقت اجابته (2)
«یَا مُغْنِیَ الْفَقِیر» ، خدای بی نظیر (3)
«يَا بَاسِطَ الْيَدَيْن» (4)، دستامونو بگیر
برگشتم
درخونه ات یا رحمن
تویی قَدیمَ الاحسان
بده نجاتم یارب از «همزات شیطان» (5)
«يا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغير»
«يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبير» (6)
برگشته بنده ات «مُستـَــکین» و «مُستَجیر» (7)
یا رَبـَّنا إغفِرلَنا، یا رَبـَّنا سَیِّـدَنا إغفِرلَنا

یا کاشف الکروب، یا عالم الغیوب
یا ساتر العیوب، یا غافر الذنوب
یا علی یا عظیم، غفور و یا رحیم
علیم و یا حلیم، یا رب و یا کریم
یا الله
«یَا فَارِجَ الْهَم»، یا رب
«یَا کَاشِفَ الْغَم»، یا رب (8)
از در خونه ات دیگه جایی نمیرم یا رب
«يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي»
«يَا مُونِسِي فِي وَحْدَتِي» (9)
«الْحَمْدُ وَ أَنْتَ الْمُقِيلُ عَثْرَتِي» (10)
یا رَبـَّنا إغفِرلَنا، یا رَبـَّنا سَیِّـدَنا إغفِرلَنا

«یَا دَائِمَ الْبَقَاء، یَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ
یَا غَافِرَ الْخَطَاء، یَا سَامِعَ الدُّعَاء» (11)
یارب العالمین، مالک یوم دین
«إیاک نعبد إیاک نستعین»
«هاربٌ
منک إلیک یا رب» (12)
با قلب مضطر امشب
میگم الهی العفو، به گریه های زینب
روی بلندی می بینه
قاتل رو سینه می شینه
صوتش حزینه میگه سوی مدینه
«هذا حسین بالعراء» (13)، واویلتا واویلتا واویلتا…

شعر: سید مهدی سرخان

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب