.
.
.
و مگر جز این چه می توانم؟

 

السلام علی الحسین

و علی علی بن الحسین

و علی اولاد الحسین

و علی اصحاب الحسین

فهرست مطالب