عمری دل از زمانه بریدیم … بس نبود؟(مناجات با امام زمان)

عمری دل از زمانه بریدیم … بس نبود ؟ 
چون شمع سوختیم و چکیدیم … بس نبود ؟ 
آقا تو را قسم به در سوخته به عشق 
برگرد…. هر چه بی تو کشیدیم… بس نبود ؟ 
آرام از مقابلمان رد شدی ، دریغ 
روی چو ماهتان که ندیدیم … بس نبود ؟ 
در غفلت و هوا و هوس عمرمان گذشت 
تا اوج پرتگاه رسیدیم … بس نبود؟ 
گفتند کو نشانی اربابتان که نیست…! 
زخم زبان و طعنه شنیدیم … بس نبود؟ 
آنقدر دیر کردی و ما … در نبودنت 
زهر فراق یار چشیدیم … بس نبود ؟ 
یک عمر راه گم شد و در حسرت وصال 
بیراه رفته و نرسیدیم … بس نبود؟ 
امسال هم گذشت در اندوه انتظار 
رنج و بلا و ظلم که دیدیم … بس نبود ؟ 

شاعر: نعیمه امامی

فایل صوتی با صدای میثم مطیعی

فهرست مطالب