در غربت مدینه شدی همدم بقیع
از بس که اشک ریخته ای در غم بقیع
امشب دلم غریب تر از غربت شماست
دلتنگ بوسه بر حرم و تربت شماست
یک روز میرسد که بسازیم از طلا
صحن و رواق، چون حرم حضرت رضا
صحنی برای مادر پهلو شکسته ات
صحنی برای باقر و سجاد و مجتبی
یک گوشه از بهشت غریبانهٔ بقیع
صحنی برای مادر سقای کربلا
چون یا کریم دور سر گنبد حسن
در آسمان پنج حرم ، بال و پر رها
امشب که سمت عرش خدا بال بسته ای
مهمان آن شهیده پهلو شکسته ای

شاعر: نعیمه امامی

فهرست مطالب