هر وقت یک #رسول در جامعه بوده همیشه یکی به عنوان #شاهد همراهی اش می کرده. شاهد، واسطه و رابط بین رسول و مردم است. یک #تسهیلگر. کسی که خودش را وقف و حتی قربانی رسول می کند. #سوره_رعد به چنین شخصی می گوید “مَن عندهُ علمُ الكتاب” یعنی این آدم دنیاییست برای خودش. علومِ کتابِ آسمانی را در سینه دارد. اما خودش را به نفع رسول پنهان می کند… کارش همین است!
نمونه معروفش را همه می شناسیم: جناب #موسی و برادرش #هارون!
اما کمتر کسی خبر دارد که جناب #ابراهیم و #لوط هم چنین رابطه ای داشته‌اند. پیامبر ما هم امیرالمومنین را داشت. شاهدانِ حضرت امیر هم، دو فرزندش بودند. (که البته یکی از شگفتی های شخصیت امیرالمومنین این است که بعد از فقدان حضرت رسول، خودش را شاهد و حامیِ فرزندانش می‌داند. برای حفظ جان آنها تمام تلاشش را می کند و از سر ادب و تواضع به واسطه احترامی که برای پیامبر قائل است میراث او را عزیزتر از جان خودش می داند.)
قابل حدس است که شاهدِ #امام حسن، برادرش و شاهد حضرت #سیدالشهدا، جناب #قمربنی_هاشم می شود. .
⁉️چرا #عاشورا یک فاجعه بود؟ شاید یکی از هزار دلیلش این باشد که در یک روز، رسول و شاهدش با هم کشته می‌شوند. این ضربه بسیار محکمی است که تقریبا دیگر جبران نمی شود…
-چه کسی کنار امام #سجاد بود؟ +نمی شناسیم!
-امام #باقر که را داشت؟! +معلوم نیست؟
-امام #جواد با چه کسی در جامعه شناخته شد؟! +جواب این است که: اصلا آیا آن گونه که باید، شناخته شد!؟
-امام زمان که را دارد؟! چند نفری را شاید به ذهن بیاورید… اما حکومت جهانی، شاهدانی در سراسر جهان لازم دارد… آیا او چنین شاهدانی دارد؟! 
.
‼اگر یکی مثل جناب ابوالفضل، کنار هر یک از امامان بود، دنیا چقدر متفاوت می‌شد؟!
.
. ❌ بنظر شما چرا نقل شده امام زمان خودشان را به هر مجلسی که در آن ذکر عمویشان عباس باشد، می رسانند؟!
.
.
شاید می‌روند ببینند آیا آنجا کسی هست که #عباس را بشناسد و مثل او #شاهد بشود و یاری شان کند!؟! 
.
پ.ن۱: ما ممکن است توان شاهد شدن نداشته باشیم، ولی کمترین وظیفه مان #شناختن شاهد ها و #حمایت از آنهاست.

پ.ن۲: من مساله #رهبری و #ولایت_فقیه را اینطوری برای خودم جا انداخته ام.

پ.ن۳: فهم این نکته را مدیون استاد #چیت چیان و سوره #رعد و #باشگاه_قرآنی نور هستم.

فهرست مطالب