امام باقر (ع) مي فرمايد : بر هر مومنی واجب است،٬ هفتاد گناه کبیره را در برادر مومن خود بپوشاند.

منبع : اصول کافی،ج٢/ص٢٠٧ ،حدیث٨.

ثلاث من علامات المؤمن : علمه بالله و من يحب و من يبغض .

درباره این هدیه

فهرست مطالب