شصت و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی در فضای اسکای روم – جمعه 1399/11/10

سوره: سوره مبارکه جمعه

موضوع: تدبر در سوره مبارکه جمعه

استاد هانی چیت چیان – 6 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 22 دقیقه

5 دقیقه

3 دقیقه

6. کلیپ ماموریتمان را چگونه پیدا کنیم و پای آن بایستیم؟!

6 دقیقه

فهرست مطالب