ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

حجت الاسلام والمسلمین واسطی

بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه می توان از آیات و روایات یک فرآیند، مدل، سیستم، استراتژی و برنامه (بسته به موقعیت) استخراج کرد ؟
استراتژی به معنای این است که شما با کمترین ورودی بهترین خروجی را برداشت کنید. (جریان بهینه از یک سیستم است)
به همین منظور هویت دین یک هویت استراتژیک ساز است. انسان توسعه یافته از نظر اسلام انسانی است که احساس حضور خدا در او به طور متداوم گسترش پیدا می‌کند. هر آیه و روایتی را به غیر از مقیاس انسانی می‌توان در مقیاس‌های کلان و کلی هم بررسی کرد و متوجه دیدگاه آن شد. مثلا ” اقنع تعز” اقنع به معنای بهینه سازی مصرف و تعز به معنای برتری در محیط رقابتی و در کل بهینه سازی موجب برتری در محیط رقابتی می‌شود. اگر با این دیدگاه نگاه کنیم هم در مقیاس خردی نتیجه خواهیم گرفت و هم در نگاه کلان، ملی و بین المللی.
مثال بعدی استخراج و برداشت از آیات و روایات من باب آموزش و یادگیری در مدل پنج بعدی می‌باشد. ابتدا به روایت می‌پردازیم :

۱. العلم علیه قفل و مفتاحه السوال (علم همانند قفلی است که با سوال کردن زیاد می‌توان کلید آن را به دست آورد.{سیستم پرسش })

۲. اعقلوا الخبر عقل درایه لاعقل روایه (مطالب را بررسی کنید به روش تحلیلی نه بررسی به صورت بازگوکننده و راوی)

۳. اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب (نظرات را با هم مقایسه کنید تا بهترین نظر آشکار شود {روش تطبیقی})

۴. اطلب العلم باستعماله ( دنبال علم می‌گردید کاربردش را به دست آورید)

۵. کونو نقاد للکلام ( تفکر نقادانه داشته باشید)

به این ترتیب دین ما ۱۴۰۰ سال پیش مدل و فرآیند آموزش را اینگونه برای ما تعریف می‌کند. به تعریفی دین مایه حرکت انسان است.
یک برش از زندگی انسان :
هستی از خداوند آغاز می‌شود به سمت اسفل السافلین دنیا می‌آید و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. روح ما در عالم امر قرار دارد و از نقطه تولد آغاز می‌شود در جسم و بدنی قرار می‌گیرد و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. در این دنیا فرشتگانی مثبت و همچنین شیاطین و نیروهای منفی نیز وجود دارند. ما هم اکنون در قسمت اراده و اختیار قرار داریم و به همین علت در داخل کل شبکه می‌توانیم حرکت کنیم. به این علت اگر نیروی ما بر نیروهای دیگر غلبه داشته باشد می‌توانیم حرکت آسان و رو به جلویی داشته باشیم و در این میان دین راهنما و کمکی است که به واسطه آن می‌توانیم نیروی خود را تقویت کرده و به راحتی به حرکت خود ادامه دهیم.

فهرست مطالب