سی و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

مسجد جمکران قم – پنج شنبه و جمعه 13 و 14 مهر 1396

سوره: سوره مبارکه رعد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه رعد

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 49 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 2 ساعت و 20 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 37 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 2 ساعت و 30 دقیقه

فهرست مطالب