سی و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1396/10/7

سوره: سوره مبارکه یونس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یونس

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 18 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 35 دقیقه

فهرست مطالب