سی و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1396/11/5

سوره: سوره مبارکه هود

موضوع : تدبر در سوره مبارکه هود

استاد هانی چیت چیان – 41 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 41 دقیقه

فهرست مطالب