سی و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1396/12/3

سوره: سوره مبارکه هود

موضوع : تدبر در سوره مبارکه هود

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 20 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 7 دقیقه

فهرست مطالب