سی و دومین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1396/9/4

سوره: سوره مبارکه یونس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یونس

استاد هانی چیت چیان – 50 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 25 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 40 دقیقه

فهرست مطالب