سی‌اُمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1396/6/2

سوره: سوره مبارکه رعد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه رعد

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 28 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 5 دقیقه

فهرست مطالب