النبی اولی بالمومنین من انفسهم…( سوره ی مبارکه ی احزاب ، آیه ی6)
ما  حتی بر جان خودمان هم ولایت نداریم….
و چقدر ولایت و احاطه  دارد این پدر عزیز 
انا و علی ابواه هذه الامه….
 
 
28 صفر روز زیارتی این دوپدر است….
تجدید پیمانمان با باباهایمان پر برکت باااااد
.
و در آخر روضه خوان گفت:
پیامبری ک و ما ینطق عن الهوی بود نزدیک های شهادتشان سخن میگفت ولی امان ازینکه کسی گوشش بدهکار باشد….مظلوم پدر….

فهرست مطالب