باید یک روزی ضُحیٰ را از زبان چیت‌چیان شنیده باشی تا وقتی همان دَمِ در جوابت را میدهند، سِفت بچسبی‌اش… وَ لَسَوفَ یُعطیکَ رَبُّکَ فَتَرضیٰ. به قول مریم: “ای الهام! بدان و آگاه باش که باشگاه جایی‌ست برای خوب شدنِ حال.”

فهرست مطالب