امروز، بحمدالله از دی بتر است این دل/امروز، در این سودا، رنگی دگر است این دل
در زیر درخت گل، دی باده همی خورد او/ از خوردن آن باده زیر و زبر است این دل
از بس که نی عشقت نالید در این پرده/ از ذوق نی عشقت همچون شکر است این دل
ای پرورش آیت، ای بحر حلاوت ها!/همچون صدف است این تن، همچون گهر است این دل
چون خانه ی هر مومن از عشق تو ویران شد/ هر لحظه در این شورش بر بام و در است این دل

فهرست مطالب