سوره‌ی مبارکه ی عبس هم طهارت اجتماعی عمیقی دارد و هم اهمیت قرآن خواندن است و هم نحوه‌ی برخورد با استعدادهای درخشان است!!!
خواندن ترجمه‌ی سوره‌ی مبارکه‌ی عبس
قصه‌ی جمعی است که نشسته‌اند و ظاهراً فردی نابینا وارد جلسه شد. یکی از اعضا از ورود این نابینا ناراحت شد و چهره در هم کشید که چرا این وارد شده؟!! و قهر خدا از این فرد…
و ما یدریک لعله یزکی…. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره
بخش اول: داستان. موضوعات سوره را با ترجمه‌ی اولیه برداشت می‌کنیم.
بخش دوم: قرآن
طبیعت و خلقت انسان- قیامت انسان‌های سوره.
قرائت سوره‌ی مبارکه ی عبس
این سوره فضاهای متنوعی دارد و مهم است که فضاهای مختلف را سرهم کرده و به فهم بهتری منجر شود.
قسمت اول: تا آیه‌ی 10 موضوع اجتماعی است که یک سری اتفاقاتی افتاده و یک سری شخصیت‌ها در این آیات هست. (چهار شخصیت)
قسمت دوم: حقیقت قرآن تا آیه‌ی 16.
قسمت سوم: مسیر انسان بما هو انسان که از این مسیر باید آگاه شود و بیدار شود و وقتش شود لما یقض ماامره؟! تا آیه‌ی 24.
قسمت چهارم: طعام این انسان تا آیه‌ی 32 انواع و اقسام گیاهان و حالت‌های مختلفی است.
قسمت پنجم: حشر و نشر و حالات وجوه تا آخر سوره.
البته همه‌ی سوره‌ها اینقدر واضح دسته بندی نشده‌اند!
دسته بندی‌ها به ذهن انسان نظم می‌دهند.
ترجمه و تصویرسازی سوره
تزکیه : جداسازی هرچه که خارج از متن حقیقی است نه لزوماً موارد فساد زیرا که گاهی چیزی بد نیست ولی برای یکدستی متن لازم است خارج شود. مثلاً خارج کردن لوبیا از درون برنج ها.
سعی: مرتبه ای از سعی و کوشش است و مقدمه‌ی جهد.
خشیت : بیم همراه با پذیرش.
برای زیاد نشدن تعداد کلمات همین یک دسته را تصویرسازی می کنیم.
ارتباط دهی بین تصاویر و گزاره نویسی
4 شخصیت قسمت اول:
یکی از شخصیت‌ها این است که بدلیل یک فقدانی کسی به او اهمیت نمی دهد.
کسی که در جریان دین هست ولی با نگاهی که دارد انسان‌ها را دسته بندی می کند.
کسی که استغنا دارد و عدم سعی و عدم خشیت.
کسی که اهل سعی و خشیت است که می‌تواند اعمی باشد یا نباشد.
حتما در این صحنه یک شخص دیگری هم هست که باید آن را دید…
نابینا ممکن است که اهل تزکیه باشد که تزکیه خیلی مهم است…
برای افراد مهم است که یک طوری خودشان را به پیامبر بچسبانند.
مبنا استغنی بودن است یا سعی و خشیت؟!!

فضای دوم سوره
کتاب است و سفیرانی مقدس.
بعد از فضای اول که با شخصیت‌هایش بعداً کار داریم این است که به همه‌ی انسان‌ها با هر اخلاق و منش یک چیزی از یک جایی آمده که برای همه است.
هر کدام از فضاها را بررسی کنید و فضاها را برای 4 شخصیت پایین بخوانید مثلاً قرآن را برای مستغنی خواندن، برای اعمی خواندن، و برای هرکسی که باشد.
هر فضایی را باید بررسی کرد که چه پیامی برای هرکسی دارد.
فضای سوم: خلقت انسان
قتل؟ حالت نفرین است و خبری است که انسان کشته شد و هلاک شد به خاطر کفرش.
نطفه؟ پتانسیل
این حالات را اگر برای اعمی و یسعی بخوانی حالت تبشیری دارد و اگر برای استغنی و عبس بخوانی انذاری می‌شود.
همه در یک جریان‌اند و همه میمیرند… اشتراک در سیر زندگی.
فضای چهارم
طعام؛ انسان باید به طعامش نگاه کند… اشتراک همه در طعام.
نداشتن‌ها همه توی برنامه است…
چرا این میوه ها ؟
این یک افق است برای یک کار پژوهشی که باید دید نگاه های مختلفی است…
فضای پنجم
قیامت، صاخه، رابطه‌ها شکسته می‌شود… شان‌هایی که مشغولیت می‌آورد… یغنیه مثل همان تلهی است که مشغولیت است.
اثر عملش در دنیا در چهره‌اش منعکس است و در قیامت هم در چهره‌اش عذاب را می‌بینی.
این غبره هم ریشه در کفر دارد، قتل الانسان ما اکفره.
در بحث تزکیه سعی و خشیت مهم است…
ما آمدیم در محضر امام رضا…… با توانمندی‌هایمان آمده‌ایم یا با سعی و خشیت؟!
اگر عنصر سعی و خشیت را فعال کنیم به طور طبیعی با “کرام برره” ارتباط می گیریم و رابطه‌ی طولی برقرار می شود.
امیدواریم گوهر بعثت در ما ظهور کند. باید به امام رضا بگوییم که چه نداریم نه که از در توانمندی‌هایمان وارد شویم. براساس ظرف خالی استعداد می‌گیریم.

فهرست مطالب