بچه ها سلام! دیدید آدم دنبال یک چیزی می گردد خدا این کائنات را مامور می کند که راهنمایی اش کند و نشانه پیش پایش بگذارد؟
این روز ها که خیلی به مفهوم صبر و صابری فکر می کردم و در تلاش و پویش برای کسب این صفت حسنه که دین هم مدام بر آن تاکید کرده هستم، دیروز یک دفعه در دعای عرفه یک قسمتی از دعا خیلی چشمم را گرفت، اصلا همان چیزی که من دنبالش بودم! یک دستور عملی از مفهوم صبر!
حتی لا احب تعجیل ما اخرت و لا تاخیر ما اجلت
تا جایی که آنچه دیر تر می خواهی بر من را زودتر دوست ندارم و آنچه زودتر می خواهی، دیرتر مایل نباشم!
یعنی این جمله فوق العاده است!
صبر کردن همیشه درنگ کردن نیست! گاهی اقدام کردن است!