سلام به دوستان عزیز.

امروز پیامک ثبت نام نشست بیست و ششم برایم آمد که زود تر ثبت نام کنید و داغ دلم  را تازه کرد. مخصوصا اینجا مینویسم که هرکس پایش به حرم باز شد یاد بنده نیز بیفتد که از شانس بسیار بد، در روز نشست امتحان دارم.
چند نکته بود که دوست داشتم در نشست مطرح کنم ( در صورت پیروزی بر رقبا و راهیابی به مشهد!) و اینجا مهم ترینش را می آورم. 

هم واره این دغدغه را داشته ایم که کاری بکنیم و نتیجه ی محسوسی بدست بیاوریم  از فعالیت قرانی و اغلب اتفاق خاصی نیفتاده است. 
به گمان من دلیل این نرسیدن و نتیجه ی محسوس نگرفتن به سبب عدم ایجاد گفت و گو  و  نبود دغدغه است. اگر سوال مشخصی وجود داشته باشد و اعضا تلاش برای رسیدن به جواب آن از طریق قران داشته باشند چه جواب حاصل شود چه نشود نتیجه محسوس بدست آمده است.
از جمله کار های موفق میشود به پازل پیامبران و بازی های فکری اشاره کرد که سوال مطرح شد و بقیه هم علاقه نشان دادند و گفت و گو شکل گرفت و خب نتیجه هم گرفتیم.
لذا گمان میکنم اگر سوال های خوبی پیش روی مان داشته باشیم و مطالعه و گفت و گو پیرامون آنها انجام دهیم طبیعتا باشگاه رونق بیشتری خواهد گرفت.

به خاطر همین پیشنهاد میکنم همه سوالاتمان را اینجا مطرح کنیم, بالاخره چند تایش منجر به حرکت دسته جمعی خواهد شد!

 

فهرست مطالب