بسم الله الرحمن الرحیم

از دوران طفولیت تا همین امشب!!!، وقتی کسی از حقیر در مورد خدا می پرسید، می گفتم خداکسی است که مارا خلق کرد. بیشتر هم تا نپرسیده باشد توضیح نمی دهم! و اگر بیشتر توضیح می خواست، خدا کسی است که مارا روزی می دهد، دوست مان دارد و …

*

در سوره طه، داستان حضرت موسی و فرعون بطور مفصل، خصوصاً جریان های قبل از بعثت موسی علیه السلام آمده است.

موسی همراه خانواده اش بود، به سراغ آتش رفت،

معجزات دید،

خطاب خدا آمد،

با خداوند صحبت کرد

شوق بعثت داشت

دستور آمد که فرعون را به حق دعوت کند.

با همه این اتفاقات، اژدها شدن عصایش، نورانی شدن دست اش، کلام با خداوند، بازهم نگرانی از هدایت فرعون داشت و از خداوند اجازه گرفت که برادرش هم کمکش باشد. این همه اتفاقات خوب و گوارا پشت سر هم، ولی باز کمک خواست. از این موارد شاید بتوان برداشت که فرعون به اصطلاح امروزی ها آدم بی اعصابی بوده و موسی بایستی خلاصه ترین کلمات را برای معرفی خدایش استفاده می کرده. شرایط هم وخیم تر از آنی بوده که فلسفی صحبت کند …

قالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یا مُوسی

(طه، آیه ۴۹)

{فرعون پرسید }: پروردگار شما دو نفر کیست؟

قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

(طه، آیه ۵۰)

{موسی} گفت : پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به آن ارزانی داشته ، سپس هدایتش کرده است.

فهرست مطالب