ازما جفا بسیار دیدی و وفا نه
تو یاد ما بودی ولی افسوس ما نه
ما را که در دنیا رسوا نکردی
بی‌آبرویم می‌کنی روز جزا؟ نه
از سفره‌ی جودت اگر محروم باشد
جای دگر پر می‌شود دست گدا؟ نه
آنگونه که می‌خواستم بودی همیشه
آنگونه که می‌خواستی دیدی مرا؟ نه
جنت برای شیعیان زیباست اما
زیباتر از راه نجف تا کربلا نه
موکب به موکب اربعین عشاق جمعند
امسال آیا قسمت من هست یا نه؟
ای کاش ارباب مقاتل می‌نوشتند
سر را جدا کردند اما از قفا نه

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب