تو شمس الضحایی، تو بدرالدجایی
غریب غریبی، ولی آشنایی
دلم قدمگاه تو شد، یا رضا یا رضا
مست و هواخواه تو شد،یا رضا یا رضا
بنده درگاه تو شد، یا رضا یارضا
قلب من می تپد، به عشق حرم تو
چشم من تا ابد، به دست کرم تو

تو سلطان طوسی، انیس النفوسی
تو خورشید مشرق، تو شمس الشموسی
سلسلة الذهب بخوان، زاده مصطفی
سپس بگو بشرطها، با صدایی رسا
و أنا من شروطها، شرط توحید ما
قلب من می تپد، به عشق حرم تو
چشم من تا ابد، به دست کرم تو

شده صحنت آقا، همه خاک ایران
سرود لب ما، رضاجان رضا جان
نماز باران تو شد، برکت خاک ما
ضریح پاکت محرم، چشم نمناک ما
زیارت تو مرهم، دل غمناک ما
قلب من می تپد، به عشق حرم تو
چشم من تا ابد، به دست کرم تو

من و شوق دیدار، من و بی پناهی
به این قلب خسته، نگاهی نگاهی
دست نوازش خدا، یا رضا یارضا
حریم تو بهشت ما، یا رضا یارضا
یا بضعه للمصطفی، یا رضا یا رضا
قلب من می تپد، به عشق حرم تو
چشم من تا ابد، به دست کرم تو

شاعر: محمد مهدی سیار

دانلود  فایل صوتی

فهرست