تولد گرفتن همواره برایم کابوس بوده چرا که تمام مدت به این فکر میکنم که از سال پیش تا امسال چقدر تلاش کردم.
و اغلب اوقات , خیلی که هیچ اصلا راضی نیستم.
فردا تولد باشگاه است و این بار دسته جمعی باید فکر کنیم این یک سال چه کردیم. 

از عملکردمان راضی هستیم یا نه؟

نباید به خودمان آسان بگیریم و دلخوش باشیم به فضا و حس و حالی که نشست ها برایمان فراهم میکنند. کسانی که اهل قرانند واکثرا دانشجو باید خیلی کارها از دستشان بر بیاید

من از فعالیتم از تولد قبلی تا الان راضی  نیستم, شما چطور؟

فهرست مطالب