باشگاه قرآنی نورِ عزیز؛

سلام 🙂

تولدت مبارک…

تو را از وقتی شناختم، نقش پررنگی در روزگارم داشته‌ای و بارها حال دلم با دیدنت خوب شده؛

خدا را شکر برای همه نعمت‌هایی که بی حساب روزیمان می‌کند

تولدت بهانه خوبی است تا از تمام آن‌هایی که برای بزرگ شدن و قد کشیدنت با جان و دل تلاش کرده‌اند از عمق قلبم تشکر کنم و آرزو کنم که همواره زیر سایه‌ی نورانی قرآن بالنده باشی

تولدت بر همه‌ی ما مبارک

پ.ن. اعضاء عزیز باشگاه، اعیادتان مبارک و ایام به کام

فهرست مطالب