بود و نبود #خدا چه فرقی دارد؟! داشتن و نداشتن خدا چه چیزی را عوض می کند؟
#عروسیِ کسی که خدا دارد با کسی که ندارد قرار است فرقی داشته باشد؟ در اقوامِ با خدای شما این تفاوت محسوس است؟! در چیدمان خانه ها، #هدیه هایی که به هم میدهید، غذای مهمانی ها، تحلیل هایی که از مسائل روز دارید، آیا تفاوت جدی ای بین خودتان و بی خداها می‌بینید؟! اینکه شبیه آنها باشید برایتان #آزار دهنده است یا باعث #افتخار؟
#کرونا، میهمان ناخوانده‌ی این روزهای جهان، #باخدا و #بی_خدا دو جلوه متفاوت دارد از خودش نمایش می دهد:
این طرف ایثار پزشکان و داوطلبان، آن طرف بستن بیمارستان ها و فرار پزشک ها
این طرف اهدای مواد غذایی و بهداشتی، آن طرف صف های طویل جلوی فروشگاه ها، این طرف ماندن در خانه و قوی شدن برای آینده، آن طرف افسردگی و ترس و حس بیچارگی
..
هفته پیش ساعت ۱۲ شب توی کوچه پسر #نوجوانی را دیدم که داشت یکی یکی درب تمام خانه های کوچه را #ضدعفونی می کرد. این خیلی فرق دارد با اینکه آدم بر اساس شیفت اجباری با یک تب سنج بایستد جلوی ساختمان خانه اش تا مریض ها را شناسایی و معرفی کند.
هر دو در حال #پیشگیری اند. یکی با این فرضیه که همه آدم های شهر اعضای خانواده من هستند. آن یکی با این فرض که پدرتان را در می آورم اگر بخواهید من را مریض کنید!
دلم می خواست مثل دانش آموزهای خودم بروم چشم در چشم به او بگویم تو یک #قهرمانی. همین ضدعفونی ساده، از تو انسان بزرگی می سازد. تبریک بابت انتخاب درستی که کردی و تفاوتِ داشتن و نداشتن خدا را نشان دادی!
.
این را باید به همه آن طلبه های غسال، بسیجی های نظافتچی، پزشکها و پرستارها، میوه فروش ها و موجرهای سخاوتمند گفت.
. ? ما خیلی داشتیم شبیه آدم های بی خدا می شدیم.
. خداوند جهان را به هم ریخته است، همه درها را بسته، زیارتگاه ها را خلوت کرده، که بنشینیم توی خانه و فکر کنیم. به فرق خدا داشتن و نداشتن. فرق ما و بی خداها در جاهایی که می رویم نیست! در سبک زندگی و نوع نگاهمان است.
بعضی ها طفلکی ها خدا ندارند. حسابشان معلوم است. آدم بی صاحب و بی پناه مجبور است برای جان خود و عزیزانش از ترس بلرزد.
اما، ما چرا ادای آنها را درمی آوریم؟! پست ها، پیام ها و استوری هایمان را چک کنیم. فکرها و محتویات دلمان را با ذره بین نگاه کنیم. حالا که با مشهد و هیات رفتن نمی شود دینداری را ثابت کرد، ببینیم برای اثبات وجود خدا در زندگیمان چه در چنته داریم!
.
.
.
باور کنید خدا جهان را به هم ریخته برای اینکه آدمها بنشینند و به این #حقیقت فکر کنند!

فهرست مطالب