هر نهضتی یک نقطه ی آغاز دارد …نقطه ای که در آن بارقه ی شور و #امید در دل چند نفر روشن می شود و آنهاهم این نور را به #آینه ی دل های بقیه می تابانند …نقطه ای که آدمهایش دست یا علی به هم می دهند برای اغاز یک راه…
هر نهضتی یک #سرپرست دارد…یک #راه_بر …کسی که #اولین_چراغ را روشن می کند و راهنمای راه است …کسی که نمی گذارد قافله به #بیراهه کشیده شود…کسی که نمی گذارد امیدها از بین بروند و روشنایی قلب ها خاموش شوند …هر نهضتی به نام یکی #بیمه شده است …یکی بیمه ی #جون است و یکی بیمه ی #اباالفضل…یکی دلگرمی اش بیمه ی #ضامن_آهو است و یکی هم بیمه ی #ابن_الجواد…
نهضت پنج شنبه های باشگاه قرانی که برای همه ی ما نور به ارمغان اورده بیمه ی #امام_هادی است …
کسی که به برکت او و امدنش به دنیا ، این جماعت دور هم جمع شدند و تصمیم های بزرگ گرفتند …کسی که به واسطه اش #نور بین دلها رد و بدل شد و …
به شکرانه ی تولد #هادی ترین امام …!
که بودنمان بیمه ی اوست …

اگرچه دست و دلی سخت ناتوان دارم …
تورا نمی دهم از دست تا توان دارم …!

#باشگاه_قرانی_نور
#بیمه

فهرست مطالب