آه ! از داغ بر جان مانده تو
از قبر پنهان مانده تو
از آه مرتضی، از بغض زینبین
از ماتم حسن، از گریه حسین

شاعر: محمد مهدی سیار

دانلود فایل صوتی

فهرست