پیرو مشورت و نظرسنجی از دوستان گروه و متخصصان امر، برنامه عملیاتی گروه متقین بدین شرح تنظیم شده است:
1- مرحله اول: تدبر واژه ای در سور قرآن کریم.
(پیجویی واژه تقوا در یک سوره خاص و کشف مفاهیم آن متناسب با فضا و سیاق سوره و ارائه نظرات در قالب متن یا نمودار)
بازه زمانی تحقیق: 1 الی 15 مرداد
زمان جلسه: چهارشنبه، 16 مرداد
مکان جلسه: متعاقباً ایمیل و پیامک خواهد شد.

2- مرحله دوم: تدبر موضوعی در سور قرآن کریم.
(شناسایی سوره هایی که اختصاصاً به موضوع تقوا و زیرشاخه های آن پرداخته و کشف فرایند وصول به این مقام از منظر آن سور)
بازه زمانی: 15 الی 30 مرداد

3- مرحله سوم: تدبر گونه ای در موضوع تقوا
(پرداختن به مراحل، مقدمات، موانع، نتایج، ثمرات و … تقوا در قرآن کریم)
بازه زمانی: 1 الی 15 شهریور

پیوست مرحله اول:
فهرست اسامی دوستان و سوره های مورد مطالعه ایشان:

نام خانوادگی سوره مورد مطالعه
محمد هاشمی طلاق
حسین زادی زخرف
عباس طهماسبی غافر
محمود لطفی زاده زمر
مهدی وطن خواه احزاب
علی روغنی شعرا
خسرو حسین پور نور
مهدی شهبازی مومنون
محمد ابونجمی حج
محمد مسکرپور امیری نحل
وحید صفری فرد رعد
محمد جانی پور یوسف


خواهشمند است دوستان نتیجه تدبرهای خود را در قالب فایل ورد تهیه و در اسرع وقت ایمیل نمایند.