بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که چند نفر جلوی یک موسسه مالی ورشکسته تجمع می کنند خبرش به همه زبان ها سراسر دنیا مخابره می شود، یا خبردار می شویم در فلان شهر اسپانیا جشنواره خیابانی رنگ بازی صورت گرفته  در مورد راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، با بایکوت خبری راهپیمایی اربعین مواجه هستیم! یعنی رسانه های مغرض خبر این تجمع عظیم در مورد امام حسین را پخش نمی کنند و آب هم از آب تکان نمی خورد. امام حسینی که هنگام ظهور باید در بین جهانیان شناخته شده باشد ، فعلا اینقدر غریبه است.

قشر تحصیل کرده ، قشری که زبان خارجه بلد است و با ابزارهای اجتماعی کار می کند ضعیف عمل کرده که رسانه ها از پوشش ندادن راهپیمایی اربعین احساس خطر نمی کنند! وظیفه زینبی ما امروزه خوب انجام نشده است.

امروزه به لطف تکنولوژی کار به جایی رسیده که هر خبرگزاری که خبر مهمی را منتشر نکند، به خودش ضربه زده و در رقابت بین خبرگزاری ها جا می ماند! نتوانسته ایم کاری کنیم که وقتی بایکوت خبری مان کردن خودشان جا بمانند!

صرفا تذکری به خودم و بقیه بود.

فهرست مطالب