نشریه نورآنچه که پیش روی شماست، اولین شماره نشریه ای است که به حول و قوه الهی قرار است ادامه پیدا کند. برای تولید این شماره افراد زیادی زحمت کشیده‌اند و شروع این حرکت با دست انداز های زیادی چون کم بودن عده و عده همراه بوده. بنابراین آنچه که مشاهده می‌کنید خالی از نقص نخواهد بود اما به شما اعلام می‌کنیم که در حال تلاش هستیم تا کاری که برای خاطر قرآن دارد انجام می‌شود به احسن صورت تبدیل شود تا خودمان و خودتان را راضی گرداند. این نشریه سالی دوبار برای خاطر مبارکتان روی این سایت نقش می‌بندد اگر توش و توانمان برسد شماره‌هایش را در سال بیشتر می‌کنیم، این به نظر و همکاری شما بستگی دارد. بخش‌هایی که در این شماره خواهید خواند از این قرار است:
سلاماً سلاما: صفحه بسم الله
اسماء الحسنی: فهرست
قرة العین: به قلم شقایق حق جوی جوانمرد.
ما قد سبق: گزارش آنچه تا کنون در باشگاه گذشته است.
حبل المتین: گزارش تدبر در سوره های هر نشست.
کلمات الله: گل مطالب انجمن ها.
سالک سائلون: گزارش پرسش و پاسخ های که در هر نشت ذیل تدبر مطرح می شود.
قلب سلیم: گل مطالب آینه خانه( که در این شماره گل مطالب آرشیو پیشین سایت است).
بشر مثلکم: پازل پیامبران به قلم پویا سهندی فر.
کاف: یک نگاه فیلسوفانه و پرسشگرانه به مسائلی که با آن مواجه هستیم به قلم زهرا داور پناه
ثم تتفکروا: بازی فکری قرآنی به قلم ماجده محمدی.
سیرو فی الارض: معرفی یک پاتوق مناسب.
خذ الکتاب: معرفی کتاب.
عاهدوا الله: میثاق نامه باشگاه که با تدبر در هر سوره جدید به لیست آن اضافه خواهد شد.
بقیه الله: تلاش برای حرکت در مسیر بقیه الله به قلم الناز ابراهیمی.
تقوموا الله: دعوت از شما برای این کار جمعی.

*تمام عنوان های صفحات، ازآیات کریم قرآن با تفکر جمعی انتخاب شده اند، باشد تا از آن ها بهره برگیرید.

دانلود اولین شماره نشریه نور

فهرست مطالب