انگور ضریح تو به جوش آمده انگار 
غل می زند از عشق تو ای حضرت دلدار 

angoor zarih

امروز که دلم سخت هوای نجف کرده، شمارا مهمان انگور حرم امیرالمومنین میکنم .نقش برجسته عجیب و زیبای ضریح حضرت امام المتقین انگور است.. روی قبرمطهر با یاقوت و مروارید خوشه ی انگوراست.. کاشی های قدیمی صحن هم سبد انگور دارند ..روی نرده های چوبی که برا جدا کردن فضاها استفاده می شود نقش انگور کنده شده است …جالب بود که وقتی در جستجوی یک شعر انگوری برآمدم دیدم این نکته مورد توجه واقع شده هرچند شاعر بعضی اشعار را پیدا نکردم…

طرح انگور ضریح تو به یادم آورد
که در میکده ات رو به خلایق باز است
احمد علوی
در معطل شدن بوسه به انگور ضریح
لذتی هست که در سجده طولانی نیست

از ضریح ات خوشه ی انگور بیرون آمده
میوه بیرون زده از باغ حق عابر است

حک شد انگور به قاموس ضریحت یعنی
حَرَمت قد همه باده خوران، مِی دارد
زهرا آراسته نیا

ناکام کسی بوده که سرتاسر عمرش
انگور ضریح نجفت را نچشیده …
س_ر_هاشمی
درد ما درد خمارى‌ست، که با یک بوسه
روى انگور ضریح تو دوا مى‌گردد
محمدسعید میرزایی

فهرست مطالب