بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت یکی از شاگردان برجسته آیت الله جوادی آملی بودم،

حاج آقا ما به مشکلی برخوردیم.
خب الحمد لله
{اخم کردیم}
{خندید} از این بابت الحمد لله که “ان مع العسر یسری

فهرست مطالب