ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیر؛ 24 قصص

سپس رو به سوى سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا! هر خیری بر من فرستى، من به آن نیازمندم.

در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤمنین «علیه السلام» منقول است که: حضرت رسول «صلی الله علیه وآله وسلَّم» فرمود که هر که بسفری رود و با خود بردارد عصائی از چوب بادام تلخ و این آیات را بخواند…

هرکس به هر سفری می رود…

فهرست مطالب