عبیدالله بن زیاد برای عیادت شریک بن اعور -که از شیعیان امیرالمؤمنین بود و در بستر بیماری در خانه هانی به سر می‌برد- به خانه هانی آمد. پیش از آمدن او، به پیشنهاد شریک بن اعور قرار شد مسلم در جایی پنهان شود و در زمان مناسب عبیدالله بن زیاد را به قتل رساند. هنگامی که ابن زیاد به خانه هانی آمد، مسلم بن عقیل از کشتن او امتناع کرد.( دانشنامه امام حسین، ج4، ص 175-176)

وقتی به او گفتند: چرا از این صندوقخانه بیرون نیامدی که شر او را از سر مسلمین کم کنی؟ گفت: همان وقت به فکر حدیث پیغمبر افتادم: اَلاْیمانُ قَیَّدَ الْفَتْکَ ایمان اجازه نمی دهد که مسلمان ولو به آن کسی که بیرون مرز دینی خودش هست تجاوز کند.

اگربا کمی توجیه این اصل را زیر پا گذاشته بود شاید اصلا حادثه کربلا اتفاق نمی افتاد . اما مسلم این کار را نمی کند چون متعلق به مکتبی است که که معیار دارد و به دشمن شبیخون نمی زند حتی اگر خودش کشته شود.

فهرست مطالب