از مكه شفق احمد سر زد، مرغ دل به سر كویت پر زد

از مكه شفق احمد سر زد، مرغ دل به سر كویت پر زد، جلوه ذات سرمدی آمدمولودی حضرت رسول اكرم (ص)

فایل صوتی با صدای میثم مطیعی

فهرست مطالب